Marketingový plán

1,00 €


Dostupnosť: Skladom

Kategórie: Tlačoviny / Slovenčina
Marketingový plán

Marketingový plán je jednoduchý dokument, ktorý veľmi zrozumiteľným spôsobom pomáha preniknúť do bodového systému ESSENS, vysvetľuje spravodlivý a vyvážený provízny systém a predovšetkým spôsob kvalifikácie na jednotlivé pozície, a to od najnižších v 1. pláne cez manažérske pozície 2. a 4. plánu až po ročné bonusy 3. plánu pre top manažérov.