Vedecká rada ESSENS sa skladá z popredných českých odborníkov, technológov a vedeckých pracovníkov z oblasti biotechnológie, farmakológie i potravinárstva. V spolupráci s akademickými subjektmi spolupracujú na najrôznejších klinických štúdiách a aktívne sa zaoberajú výskumom a vývojom. Štúdiom poznatkov získaných prostredníctvom vlastných či svetových výskumných programov potom spoločne navrhujú a vyvíjajú pre ESSENS také produkty, ktorých účinnosť a kvalita mnohonásobne prevyšuje obdobné produkty na trhu.

RNDr. Eliška Čechová, Ph.D


Vyštudovala odbor analytická a enviromentálna chémia na Masarykovej univerzite v Brne, kde po ukončení doktorského štúdia pracovala. Skúsenosti získavala i na zahraničných stážach v Nemecku a Rakúsku. Svoj výskum zamerala na toxické látky v životnom prostredí a materskom mlieku a ich vplyv na ľudské zdravie. Po opustení vedeckého sektoru sa venuje vývoju nových výživových doplnkov a kozmetiky, kde uplatňuje svoje predchádzajúce skúsenosti hlavne pri výbere zložiek produktov vysokej kvality. Svoju prácu publikuje v impaktových vedeckých časopisoch a v úžitkových vzoroch.

RNDr. Petr Ryšávka


Štúdium genetiky a molekulárnej biológie na Masarykovej univerzite sa mu stalo láskou na celý život. Potom, čo sa zaoberal výrobou a vývojom bakteriálnych vakcín, či problematike využitia mikrobiálnych lyzátov na podporu imunitného systému, objavil jedinečné biofilmové probiotiká, ktoré si nechal patentovať. Láska k laboratóriám a mikroskopom sa úspešne utvrdila a zahájila tak úzku spoluprácu s radom popredných univerzitných pracovísk a odštartovala aktívnu účasť na medzinárodných klinických výskumoch. Ako uznávaný odborník je častým hosťom na farmaceutických a lekárskych kongresoch, kde prednáša na tému vplyvu črevnej mikroflóry na zdravie človeka.

PharmDr. Milan Krajíček


Nie každý má v živote to šťastie, aby sa mu práca stala koníčkom. U Milana Krajíčka tomu tak rozhodne je. Farmáciu vyštudoval na Univerzite Karlovej v Hradci Králové, kde započal svoju vedeckú kariéru prostredníctvom študentskej vedeckej odbornej činnosti. Už na katedre farmaceutickej technológie sa špecializoval na odbor technológia liekových foriem a touto problematikou sa zaoberá dodnes. Podanie nových a nádejných látok chorým sa nezaobíde bez klinického testovania, preto spolupracuje s niekoľkými českými i zahraničnými pracoviskami. Svoje objavy navyše publikuje v odborných medzinárodných časopisoch a zúčastňuje sa farmaceutických a lekárskych kongresov.

Ing. Jiří Štěpánek


Odbor Automatizované systémy riadenia technologických procesov v strojárenstve na Vysokej škole banskej - Technickej univerzite v Ostrave mu predurčil dráhu technika v strojárenstve. Šťastie a náhoda stáli na jeho strane, keď po vojne nastúpil na pozíciu technológa vo vtedajšom potravinárskom podniku. Tu sa zúročila jeho perfektná znalosť technológií postupu, zložitých receptúr i neustály hlad po vzdelaní prehlbovaný na odborných zahraničných seminároch a stážach. Súčasné jeho pôsobenie kombinuje obchod, vývoj a predovšetkým milovaný odbor – technológiu výroby.

Ing. Anna Kołorzová


Po absolutóriu Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Fakulty potravinárskej a biochemickej technológie so špecializáciou na technológiu mlieka a tukov nastúpila do korporátneho podniku mliekarenského priemyslu, kde si vyskúšala mnoho profesných funkcií, ale vďaka svojmu entuziazmu a manažérskym schopnostiam sa vypracovala do riadiacej funkcie. Z vlastnej skúsenosti, že najlepšie veci na Zemi vymyslela sama príroda, sa stalo jej motto a s touto nosnou myšlienkou opustila fungujúcu spoločnosť a vydala sa v ústrety novým zážitkom. Jej srdcovou záležitosťou a hlavným pilierom činnosti sa tak stal vývoj a technológia spracovania bovinného kolostra.
PODMIENKY A POUČENIE O PRÁCI S COOKIES

Na týchto webových stránkach sú používané cookies, ktoré zabezpečujú efektívny užívateľský zážitok a uľahčujú prehliadanie týchto stránok.

Viac o cookies
Prijať všetko

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základné funkcie webovej stránky ako navigáciu stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.


Analytické cookies

Analytické cookies sú využívané na zaznamenanie návštevnosti webových stránok, aby prevádzkovateľ mohol lepšie porozumieť správaniu návštevníkov.


Marketingové cookies

Marketingové cookies sledujú aktivitu užívateľov na webových stránkach. Účelom je zobraziť relevantnú a zaujímavú reklamu personalizovanú návštevníkmi, a tým pádom efektívnejšiu inzerciu pre prevádzkovateľa a inzerentov tretích strán.


Potvrdiť moje voľby