Prihlásenie

Registrovať nového člena Klubu ESSENS

Zadajte všetky nasledujúce základné údaje. Po aktivácií Vášho účtu môžete nastaviť ďalšie podrobnosti.

Slúži na registráciu nového člena do Klubu ESSENS, neslúži pre získanie prístupových údajov.

Váš sponzor:
ID sponzora:
Zadajte členské číslo svojho sponzora.
Žiadateľ:
Priezvisko: zadajte
Zadajte svoje priezvisko.
Meno: zadajte
Zadajte svoje krstné meno.
Titul:
Zadajte svoj ​​titul.
Dátum narodenia:. . zadajte
Zadajte svoj dátum narodenia vo formáte deň.mesiac.rok.
Číslo OP / pasu:
Zadajte číslo svojho občianskeho preukazu (prípadne pasu u cudzincov).
Obchodné údaje:
IČO:
Zadajte IČO.
DIČ:
Zadajte DIČ.
Trvalé bydlisko:
Adresa: / zadajte
Zadajte ulicu, popisné / orientačné číslo.
Mesto: zadajte
Zadajte mesto.
PSČ: zadajte
Zadajte PSČ..
Krajina:
Zadajte krajinu.
Doručovacia adresa:

Zrušte zaškrtnutie, ak chcete zadať inú adresu pre doručovanie.
Adresa: /
Zadajte ulicu, popisné / orientačné číslo.
Mesto:
Zadajte mesto.
PSČ:
Zadajte PSČ.
Krajina:
Zadajte krajinu.
Kontaktné údaje:
Mobil: zadajte
Zadajte číslo mobilného telefónu.
Pevná linka:
Zadajte číslo telefónu – pevnú linku.
E-mail: zadajte
Zadajte e-mailovú adresu (nutné uviesť pre potvrdenie registrácie!).
Ďalšie možnosti:

Bez vyjadrenia súhlasu so Všeobecnými podmienkami členstva v Klube ESSENS nemožno uložiť Vašu registráciu.

Bez vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov nemožno uložiť Vašu registráciu.


Váš sponzor alebo nadsponzor Vás budú môcť kontaktovať.
Napište číslo 100 (slovy):Registráciou súhlasíte so Všeobecnými podmienkami členstva v Klube ESSENS.


Copyright © 2011 ESSENS WORLD / Design by ligatura / Aplication by Float.cz